Φίλες και φίλοι της Άμμα,

«Αγαπώ την ελληνική κουλτούρα και θα προσπαθήσω να έρθω στην Ελλάδα!», είπε η Άμμα με ενθουσιασμό στους Έλληνες που την επισκέφτηκαν στο άσραμ της στο Αμριταπούρι, κατά τον εορτασμό της μεγάλης ινδικής γιορτής του Σιβαράτρι! Ένα ακόμα βήμα προς τ΄ Όνειρο πραγματοποιήθηκε!