Η Άμμα εκφωνεί ομιλία στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας του, και ανακηρύσσεται Πρόεδρος της Ινδουιστικής πίστης.