Η Άμμα εκφωνεί λόγο στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.