Απονέμεται στην Άμμα το Διεθνές βραβείο Ανθρωπισμού Care & Share.