Η Άμμα είναι κεντρική ομιλήτρια στη Σύνοδο Κορυφής για τη Χιλιετία, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.