Το παγκόσμιο κίνημα για τη μη-βία απονέμει στην Άμμα το βραβείο Γκάντι-Κινγκ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.
Η Άμμα είναι κεντρική ομιλήτρια στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Γυναικών για την Παγκόσμια Ειρήνη, που διοργανώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.
Η Άμμα λαμβάνει το βραβείο Κάρμα Γιόγκι της Χρονιάς από το περιοδικό Yoga Journal.