Η Άμμα είναι κεντρική ομιλήτρια στη σύνοδο του Κοινοβουλίου των Θρησκειών του Κόσμου.