Απονέμονται στην Άμμα το Διαθρησκειακό Βραβείο Τζέιμς Παρκ Μόρτον στη Νέα Υόρκη, και το Βραβείο Σρι Γκυανέσβαρα για την Παγκόσμια Ειρήνη στην Πούνα.