Απονέμεται στην Άμμα το βραβείο Cinéma Verité στο Παρίσι, για τις ανθρωπιστικές της πρωτοβουλίες και τη συμβολή της στον αγώνα για την Παγκόσμια Ειρήνη.