Η Άμμα είναι κεντρική ομιλήτρια στη σύνοδο της Πρωτοβουλίας Γυναικών για την Παγκόσμια Ειρήνη, στη Τζαϊπούρ.