Η Άμμα ανακηρύσσεται επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου SUNY-Buffalo στη Νέα Υόρκη.