Για φέτος έχουμε προγραμματίσει τα παρακάτω σεμινάρια Αμρίτα Γιόγκα με τον Dayalu