Απόσπασμα από το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Άμμα για το 2021

06/01/2021

Αμριταπούρι, 1η Ιανουαρίου 2021 «Καθώς προσπαθούμε να υπερβούμε αυτή την μεγάλη πρόκληση της πανδημίας, άλλη μια χρονιά πέρασε και μια νέα ξεκινά. Το 2020 υπήρξε πράγματι μια χρονιά που επεφύλαξε