Διεθνής Αναγνώριση

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Άμμα προσκαλείται τακτικά σε διεθνή φόρουμ, όπου έχει τιμηθεί με βραβεία και επαίνους για το όραμα και το παράδειγμά της. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, η Άμμα για τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, παρουσιάζοντας σαφείς αναλύσεις και συγκεκριμένες λύσεις.