Ανθρωπιστική βοήθεια σε Τουρκία και Συρία

23/02/2023

Οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις της Άμμα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πάρεχουν ανακούφιση στα θύματα της μεγάλης αυτής τραγωδίας…